LTC 15 godina - 1.png

Laptop Centar prodaja laptopova,računara,televizora,tehnike

 Zaštita privatnosti
 
 
Laptop Centar d.o.o. Vase lične podatke obrađuje u skladu sa zakonom i maksimalno poštujući načelo zaštite privatnosti, posvećeni smo zaštiti svih prikupljenih podataka o Vama. Vaša poseta našem sajtu nam daje mogućnost pristupa Vašim ličnim podacima. U cilju uspešno obrađene porudžbine kao i pružanja kvalitetnije usluge, potrebni su nam samo neophodni, osnovni podaci o našim korisnicima: Vaše ime i prezime, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa.

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez vašeg eksplicitnog pristanka. Pod ličnim podatkom, a prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, podrazumeva se svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kojem je izražena, i na nosač informacija, po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun, datum nastanka informacije, način saznavanja informacije i sl.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti je Zakon ili saglasnost fizičkog lica, na koga se podaci odnose. Pribavljene podatke o registrovanom korisniku/kupcu obrađujemo i čuvamo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.gl. RS br. 97/2008, 104/2008, 68/2012).

Popunjavanjem polja na kontakt stranici našeg sajta i ostavljanjem vaše e-mail adrese na stranici za prijavu za Newsletter, upoznajete nas sa Vašim ličnim podacima i dajete nam saglasnost za prikupljanje i dalju obradu ličnih podataka, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom podaci će se koristiti i obrađivati u za to predviđene i dozvoljene svrhe. Datu saglasnost možete opozvati. Sve lične podatke koje nam ostavite popunjavanjem ponuđenih polja tretiramo kao strogo poverljive, a čuvaju se trajno, do eventualnog opoziva.

Laptop Centar d.o.o. preuzima mere predostrožnosti – uključujući administrativne, tehničke i fizičke mere – da zaštiti Vaše lične podatke od gubitka, krađe i zloupotrebe, kao i od neovlašćenog pristupa, otkrivanja i menjanja. Vaše podatke mogu unositi, pristupati im i obrađivati ih samo lica koja su ovlašćena za aktivnosti te vrste. Takođe, pristup podacima koji su uneti ručno i koji se čuvaju na papiru imaju samo lica koja imaju ovlašćenje za pristup tim podacima. Svi zaposleni u Laptop Centru su u obavezi da poštuju načela zaštite privatnost