O Laptop Centru:

Laptop Centar doo Beograd je osnovan 2008.godine kao trgovinsko preduzeće koje se bavi specijalizovanom prodajom laptop računara,desktop računara,računarske opreme i mreže, video nadzora, mobilnih telefona, stampača, tonera i pratećeg softvera. Prodaje proizvode najvećih svetskih proizvođača kompijuterske opreme i to: ACER, ASUS, DELL, FUJITSU, HP, MSI, LENOVO, TOSHIBA, SAMSUNG, APPLE, LEXMARK, MICROSOFT i mnogih drugih. Prihodi preduzeća Laptop Centar doo Beograd, su generisani po osnovu prodaje kupcima u segmentu maloprodaje, segmentu velikoprodaje u okviru koga spada i kupovina preko internet shopa, kao i u novije vreme projektnim finansiranjem. Tokom ovog perioda ostvarili smo promet od preko 100 miliona evra u segmentu IT opreme i specializovanih programa. 

Organizacionu strukturu čini pretežno mlad,dinamičan i pouzdan tim iskusnih ljudi sa fokusom na rešavanje konkretnih zahteva korisnika.Laptop Centar je nastao kao kompanija koja je direktno posvećena krajnjem korisniku i rešavanju njegovih zahteva. 

Osnovni segmenti našeg rada su:

 

Hardver:

 Veleprodaja i maloprodaja laptop računara, desktop računara, monitora, servera, bele tehnike, mobilnih telefona, periferije… Isporuka najkvalitetniije opreme renomiranih svetskih proizvođača.

Prilikom kupovine računara i opreme, možemo da ponudimo dodatne usluge:

 isporuku tj prevoz opreme do željene lokacije,

 kompletnu instalaciju i povezivanje opreme,

 konfigurisanje računarske opreme prema definisanim zahtevima.

 

Elektronsko poslovanje:

E-fakture su računi koji se izdaju, primaju i obrađuju isključivo elektronskim putem. Omogućavaju izdavaocu računa optimizaciju troškova, poslovnih procesa i jednostavno zatvaranje izdatih računa. Svaka elektronska faktura potpisana je kvalifikovanim sertifikatom i prati pravne zakonske akte RS, a koju koriste sve članice EU.Trenutno smo jedina kompanija koja radi na ovim principima u R.Srbiji

 

DMS:

Document management system, upravljanje dokumentima i zapisima, elektronske pisarnice, odgovornost rukovodstva, infrastruktura, projektovanje i razvoj....

 

GDPR:

Zaštita podataka ličnosti, upravljanje ličnim podacima korisnika. Regulativa važi ne samo na teritoriji EU, a gotovo je izvesno da će svako čije se poslovanje zasniva na prikupljanju ličnih podataka biti u znatno većem riziku nego sada. Jer ukoliko se utvrdi propust i iznošenje ličnih podataka propisane su kazne do 4% na godišnjem nivou.

 

Profesionalno skeniranje:

Kao zastupnik nekoliko kompanija za Srbiju i EX-YU teritorije,iz oblasti softvera za skeniranje dokumentacije pružamo usluge poslovnog skeniranja i arhiviranja svim poslovnim sistemima.Kao usluga,podršku softvera, OCR i ICR skeniranje kao i brzu pretragu podataka.

 

Digitalno arhiviranje:

Važan segment poslovanja kod upravljanja dokumentacijom,lak i brz trenutni pristup istoj.Svi poslovni sistemi mogu imati brz odgovor na osnovu upita kako od zahteva menandžmenta unutar sistema tako do upita krajnjih korisnika.

 

Elektronska pisarnica:

Elektronsko praćenje prijema predmeta u pisarnici i praćenje tokova kretanja predmeta.Usklađena sa uredbom o elektronskom kancelarijskom poslovanju. Rešenje je po potrebi moguće prilagoditi svakom korisniku do pojedinih detalja.

 

Laptop Centar doo svoj dalji "core business" nastavlja i gradi u smeru projektne ponude i javnih nabavki kroz sektor javnih institucija. Trenutno smo u samom vrhu poslovnih firmi u Srbiji koje se bave projektnim finansiranjem.

 

 

 

×