0 mrtvih pixela - garancija

USLOVI GARANCIJE:


● Dodatna garancija „0 mrtvih piksela“ za monitore se izdaje na period važenja od 24 sata nakonkupovine tj. 24 sata od datuma na fiskalnom računu ukoliko je proizvod kupljen u maloprodajnomobjektu Laptopcentra. Ukoliko je proizvod isporučen kurirskom službom rok važenja garancije je 48sati 
● Za ostvarivanje garancije dovoljno je da se na monitoru pojavi samo jedan mrtav piksel
● Zamena laptopa ili netbook računara koji ima mrtav piksel se može izvršiti isključivo umaloprodajnom objektu gde je proizvod kupljen. 
● Provera ispravnosti monitora se ne može vršiti u našim radnjama jer ne postoje tehničke mogućnostiniti obučeno osoblje za taj posao
● Sve ostale kvarove na monitoru koje pokriva garancija uvoznika možete ostvariti u ovlašćenimservisima koji su naznačeni na garantnom listu uvoznika
● Kupac je dužan da prilikom predaje monitora na reklamaciju pokaže na uvid originalni fiskalni račun,originalnu garanciju uvoznika i Laptopcentar garantni list na 0 mrtvih piksela. Ukoliko kupac ne priložisvu navedenu dokumentaciju nećemo biti u mogućnosti da priznamo garanciju na dati uređaj

Garancija „0 mrtvih piksela“ neće biti priznata u sledećim slučajevima:

FIZIČKO OŠTEĆENJE


1.Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled transporta nakon naše isporuke
2. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled nepravilne montaže
3. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled nepravilnog održavanja
4. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog naponaili usled strujnog udara
5. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.)
6. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled ishabanosti samog uredjaja
7. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo zato što se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva ipreporuka o upotrebi proizvoda
8. Bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom kupca

PAKOVANJE I OPREMA


● Da bi ostvario garanciju „0 mrtvih piksela“ na monitor kupac je dužan da sačuva originalnu ambalažui svu dodatnu opremu koja dolazi uz monitor i da prilikom predaje uređaja na reklamaciju priloži svenavedene komponente.
● Ukoliko sve navedene komponente ne budu priložene prilikom predaje uređaja na reklamacijunećemo biti u mogućnosti da istu priznamo